2007/Mar/04

ถึงผู้อ่านทุกคนนะคะ

ขอบคุณมากๆๆค่ะที่ติดตามอ่านมาตลอด

ณบัดนี้

ขอประกาศปิดบลอกนะคะ

*เนื่องจาก มีภาระกิจหลายๆอย่างจึงไม่ค่อยมีเวลาในการทำ*

ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ติดตามมาโดยตลอด


edit @ 2007/03/04 21:02:53

2006/Dec/31


edit @ 2006/12/31 21:15:59

2006/Dec/05


edit @ 2006/12/05 18:01:34